Category Archives: Jackson On Horseback

Jackson On Horseback

How to read the Die Tables
Pricing Civil War Tokens
Go to Attributing Civil War Patriotic Token Dies

Patriotic Civil War Tokens
Die F-178

Jackson On Horseback

Sinker : Charles D. Horter

Identifiers:

  • Date is 1863
DIE MAT RAR DIE MAT RAR DIE MAT RAR
 0  a R10  266  fo R9  267 e R8
 41 e R9  266  j R9  267  f  R8
 266  a R3  267  a R1  267 fo  R9
 266  ao R10  267  ao R9  267 g  R9
 266  b R7  267  b R9  267  go  R10
 266  d R8  267  bo1 R10  267 j  R9
 266 do R9  267  bo2 R10  337 e  R10
 266 e R8  267  d R8
266  f R9  267 do R8

bo1 : Over 138/434b
bo2 : Over 434/37b

Die F-179

Jackson On Horseback

Sinker : Charles D. Horter

Identifiers:

  • Date is 1864
DIE MAT RAR DIE MAT RAR DIE MAT RAR
 50  a R8  53  a R9  54  a R2
Die F-180

Jackson On Horseback

Sinker : Emil Sigel

Identifiers:

  • HERO OF PEA RIDGE above device
  • Signed by E. SIGEL
DIE MAT RAR DIE MAT RAR DIE MAT RAR
 0  a R9 343 a R4  430  d R9
 341  a R1  343 b R8  430 do  R8
 341  b R8  343  d R9  430 e  R9
 341 d R9  343 do R9  430 f  R8
 341  do R8  343 e R9  430  fo  R9
 341 e R8  343 f R9  430  j  R9
 341 f R9  430 a R4
 341 fo R9  430  ao R9
 341 j R9  430  b R8
Die F-181

Jackson On Horseback

Sinker : Emil Sigel

Identifiers:

  • 7 stars above device
  • Signed by E. SIGEL
DIE MAT RAR DIE MAT RAR DIE MAT RAR
 343  a R  343  do R  343  j R
 343  b R  343  e R
 343  d R  343  f R

Go to Attributing Civil War Patriotic Token Dies
Go to Civil War Token History